Skogsvårdslagen och Skogsstyrelsen verkar som hittepå för SCA

Det har ändå gått några dagar nu sedan nyheten om att SCA döms till böter för de inte följt beslut från Skogsstyrelsen kom ut, min upprördhet har lugnat sig något. Jag har dock svårt att bestämma mig över vad jag är mest mållös över. Domstolens beslut om böter, eller den minimala respons det här har fått i media. I tillägg gick dessutom Skogsstyrelsen ut idag med nyheten att miljömålen inte nås. Det börjar gå upp som ett litet ljus för mig att medborgare i Sverige borde dra öronen åt sig och reagera på det skogsbruk som bedrivs idag. Miljömålen nås inte och ett ledande skogsbolag i Sverige struntar i ett myndighetsbeslut och därmed svensk lagstiftning.

Myndigheten Skogsstyrelsen har skrivit ett förbud om att SCA inte får avverka en viss del av den tänkta avverkningsbara skogen, med hänsyn till att renarna behöver tillgång till hänglav. Skogsstyrelsen har tagit stöd i Skogsvårdslagen och skriver i sitt beslut att SCA får bedriva skogsbruk, men hänsyn skulle lämnas till renskötsel, i enlighet med Skogsvårdslagen. SCA har alltså fått hjälp och stöd av Skogsstyrelsen i hur de kan leva upp till svensk lagstiftning i sitt skogsbruk. Ändå bryter SCA mot ett beslut från en myndighet. De kör på samma gamla vanliga skogsbruk, ner med allt, spara inget.

För att göra en liten reflektion, så måste jag leva med förluster av mina renar till rovdjuren, oavsett skyddsjakt eller ej. Jag får leva med att inte bygga ett hus om jag inte får bygglov. SCA däremot, verkar tycka det är fine med att ignorera Skogsvårdslagen och Skogsstyrelsens beslut. Jag ska inflika att det var inte ens mycket träd som kulle lämnas med hänsyn till renskötsel. Satt i perspektiv att alla i sitt yrkesutövande, som medborgare och verksam i Sverige ska följa svensk lag, så hoppas jag att ni är enig med mig att det här blir väldigt tydligt, även för en oinsatt, att SCA inte respekterar, eller lever upp till svensk lagstiftning.

Efter många år inom skogsbranschen så kan jag ana vart det här kommer barka av sedan. Antingen så kommer locket läggas på och ingen peppar ett ord detta, inte ens Skogsstyrelsen, eller så kommer skogsbruket vifta och väsnas med äganderättskortet, att ”markägare har rätt att göra vad man vill med sin skog”. Till det svarar jag nej, när man äger något har man rättigheter och skyldigheter och de är i sin tur reglerade i de lagar som upprättats i Sverige. Till exempel så ska alla betala skatt, följa trafikregler, och inte orsaka skada på annans egendom. Skogsbruket och SCA ska, med andra ord, leva upp till Skogsvårdslagens (låga) krav om hur Sveriges skogar ska och får brukas, och självklart följa beslut från myndigheter. För det är så man gör i en rättsstat som Sverige. Jag tycker faktiskt att det är ganska pinsamt att jag, år 2022 måste påminna om detta.

När en stor markägare agerar på ett respektlöst och nonchalant detta sätt som detta idag, 2022 så blir det allt mer tydligt för mig, att skogsbruket fortfarande lever kvar på 80-talet. Uppenbarligen både det praktiska skogsbruket, liksom de styrande normer och värderingarna som har mynnat ut i detta agerande. Reflektioner kring huruvida SCA lever upp till det beryktade Sektorsansvaret och FSC-certifieringen och hur den svenska skogspolitiken verkar fungera lämnar jag till en annan gång.

Det hade varit tacksamt, inte bara för renarna, den biologiska mångfalden, kommande generationer och klimatförändringar om skogsbruket i Sverige blev lite mer modernt. Bara lite mer respektfullt mot alla de värden som faktiskt ska få existera i de Svenska skogarna. Slutligen vill jag bara påpeka för allmänheten, att det skogar som det bedrivs skogsbruk i idag är de skogar våra barn kommer få i framtiden. Det finns fler sätt att bruka skogar på än det enda sätt det görs idag.

Faktaruta

Är du privat eller PEFC-certifierad skogsägare inom renskötselområdet? Då ska du ta generell hänsyn till renskötseln, liksom man gör till naturvård vid ditt skogsbruk. Målet för skogsbruket är att se till så samebyar har tillgång till sammanhängande betesområden och vegetation som behövs för den dagliga renskötseln. Det är varken svårt, krångligt eller ekonomiskt kostsamt.
Som FSC-certifierad markägare är dock kraven ännu högre.

Läs mer hos Skogsstyrelsen, eller läs 31§ Skogsvårdslagen

Vill du ha hjälp och råd?

Rulla till toppen