Ingen fråga eller problemställning är för stor eller för liten för Renskog

Renskog arbetar för att minska det kunskapsglapp som finns mellan aktörer och renskötsel.

Renskog är först och främst sprungen ur det glapp som finns inom skogsbruket när det kommer till renskötsel, men som också ses hos majoriteten av aktörerna i Sápmi.  Renskog jobbar för att höja kunskapsnivån, finnas som expertstöd och besvara stora som små frågor om renskötsel.

Anja Fjellgren Walkeapää vill förbättra hänsynen till renskötseln.

Anja Fjellgren Walkeapää – renskötselspecialist och jägmästare

Jag är född och uppvuxen i en renskötarfamilj där hela livet cirkulerade kring renarna.

När personer ringde hem till oss och frågade efter min pappa svarade mitt 10 åriga jag ”han är i skogen”, förvirrat frågade personen ”vilken skog?”. Något irriterad svarade jag ”i renskogen såklart” och tänkte att det fattar väl vem som helst att det var renskogen jag menade. 20 år senare är det jag som arbetar i renskogen med min familjs renar. Jag tillbringar mest, och helst dagarna med mina renar som betar Mittådalens sameby i Härjedalen, men när inte min uppmärksamhet riktas mot renarna så gör jag även mycket annat.

2013- 2018 studerade jag till Jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet I Umeå. Därefter blev jag anställd som renskötselspecialist på Skogsstyrelsen och arbetade där under åren 2018-2020. 2020-2021 arbetade jag som skogshandläggare på Sámiid Riikasearvi (SSR). Jag har haft konsultuppdrag för Renbruksplan och en rad föreläsningar om renskötsel och samisk kultur för bland annat Försvarsmakten, ÖFK och Skogsstyrelsen.

När jag finner något intressant, går jag helt upp i det. Jag är alltså en generalist när det kommer till det mesta som rör just renskötsel. Min specialitet har blivit skogsbruk och jag har arbetat med frågor som rör renskötsel och skogsbruk under många år. Med stor lust och optimism vill jag vara en del i att se till att skogsbruket tillvaratar ta den potential de har att förbättra hänsynen till renskötseln.

Jag drivs av förändring och är en optimistisk person som ser potential i det lilla. Kunskapen om renskötsel, samer och samisk kultur är låg i vårt samhälle. Detta vill jag förändra, genom bland annat föreläsningar, exkursioner, workshops och annat kreativt lärande som verktyg.

Jag lever efter ”ingenting är omöjligt tills motsatsen är bevisad”. Inget är heller för svårt eller krångligt för att det inte ska ges en chans. Grundbultarna i mitt företagande är att på ett enkelt och tilltalande sätt förmedla kunskap om renskötsel.

Har du frågor om skog, eller funderar över varför samebyar uppfattas som ”nej-sägare”, annars bara är allmänt nyfiken på renskötsel, hör av dig så tar vi gemensamt fram något som kan passa dig och dina önskemål

Rulla till toppen