Utbildning och kompetens­utveckling inom renskötsel

Renskogs arbetar för att öka kunskapen och förståelsen för renarnas behov och de utmaningar renskötseln står inför

Renskogs huvudsakliga målsättning är att öka kunskapen om, och förståelsen för renarna och renskötselns behov och utmaningar. Renskog är väldigt bred i sitt kompetensområde när det gäller renskötsel och renar, men naturligt så är skog och skogsbruk det område som Renskog har spetskompetens inom.

Hänsyn till renskötsel vid skogsbruk?

Det är varken svårt eller krångligt att ta hänsyn till renskötselns behov vid skogsbrukande, det är bara det att det inte händer

Renskog riktar sig till dig som har funderingar över skogsbruk och renskötsel. Oavsett om du är privat markägare eller ett skogsbolag, FSC- eller PEFC certifierad, arbetar för bevarande eller bara är nyfiken på frågans ibland komplexa natur, så har du kommit rätt. 

Det finns ett glapp mellan vad skogsbruket ska göra och vad som faktiskt händer i skogen. Det varierar från att vara bristande kunskap, avsaknad av rutiner och ibland ignorans. Renskog har arbetat många år med frågan och har under tidens gång sett att det inte är särskilt svårt att ta hänsyn till renskötseln, bara det att det inte görs.

Mest troligt på grund av att det som görs idag i form av utbildningar inom skogsbruket saknar både ett djup och en verktygslåda. Renskog kan ge er den verktygslådan som utformas efter just era specifika önskemål. För det är inte svårt att ta hänsyn till renskötsel, betydligt enklare än att pyssla med naturvård

Exempel på vad Renskog kan ge er

  • Skogliga åtgärders effekter på renar
  • Hur hänsyn kan utformas på ett kostnadseffektivt sätt
  • En bredare syn på både Skogsvårdslagen och FSC
  • Bred och djup kunskap om renskötsel
  • Hur lavar kan förvaltas som en resurs

Samisk kultur och renskötsel sa du?

Det kan vara lätt att tro att Renskog bara riktar sig i till skogliga aktörer, men Renskog besitter en bred kompetens i det mesta som gäller just renar och dess beteende och behov i relation till exempelvis vindkraft, turism, rovdjur och klimatförändringar. Så arbetar du på ett företag, organisation, myndighet, skola, konsult eller bara som privatperson, som verkar inom områden som påverkar eller vill interagera med renskötsel så har du kommit rätt. Vidare är ingen fråga är för stor eller för liten för Renskog, för idag är minsta lilla sak som berör renarna och dess betesmarker viktig.

Vill ditt företag eller organisation framstå som om det vore från stenåldern, med föråldrande synsätt och påtagligt dålig kunskap om renskötsel? Skulle inte tro det.
För att kunna hantera, tillvarata och förstå renskötsel på ett i tiden bra sätt, så behövs det kunskap, kompetens och förståelse om både samisk kultur och renskötsel, för de hänger ihop. Oavsett hur mycket eller hur lite kunskap om renskötsel du eller den du representerar har så kan Renskog komplettera eller bygga upp en kunskap som den enskilda känner sig trygg med.

Renskog kan ge er

  • Kunskap om renskötsel och samisk kultur
  • Kompetens om renars beteende inom specifika områden
  • Kreativa sätt att lära sig ny kunskap om ovanstående

Föreläsningar och exkursioner

Renskog kan erbjuda intressanta och tankeväckande föreläsningar om samer, samisk kultur och renskötsel som bjuder in till eget tänkande och reflektion.
Föreläsningarna kan kompletteras med exkursioner i fält för att bygga på den teoretiska kunskapen.

Rapporter och underlag

Ibland kan det vara enklast att ge uppdrag till någon att genomföra en planerad aktivitet. Renskog kan producera rapporter och annat underlag som kan behövas inom olika processer.

Kreativa möten och event

Lättsamt, öppet och roligt är enkla metoder att lära sig nya saker på. Renskog kan skapa kreativa möten där ert företag eller organisation får möjlighet att växa både tillsammans och individuellt med fokus på renskötsel och samisk kultur i relation till vad ni än helst önskar. Renskog har bland annat samarbete med Lopme Laante, en samisk aktivitets park i Funäsdalen.

Har du frågor? Kontakta mig!

Ett urval av tidigare uppdrag

Skogsstyrelsen: Hyggesfritt skogsbruk och renskötsel
Vilka fördelar kan hyggesfritt skogsbruk ha för renskötseln?


Klimaträttvisa i Sápmi anordnat av Amnesty International Sverige
Panelsamtal med Åsa Larsson Blind (Samerådet), Anja Fjellgren Walkeapää, Patrik Lundgren (Östra Kikkejaur sameby/SSR), Erik Brandsma (Vd Sveaskog), Herman Sundqvist (Generaldiraktör Skogsstyrelsen), Johanna Westeson (Amnesty International Sverige)


Skogsstyrelsens hantering av renskötselfrågor
Examensarbete av Anja Fjällgren Walkeapää
Jägmästarprogrammet, SLU

Utmaningar i ett förändrat klimat – Mittådalen sameby (2023)
Anja Walkeapää berättar om hur trycket på renarna och naturen har förändrats i Mittådalen sameby i Jämtland och hur klimatförändringarna yttrar sig i deras område.


En film om hänsyn som producerades under Anjas tid som Renskötselspecialist på Skogsstyrelsen.


Ett Instagraminlägg från när Anja föreläste om renskötsel för Skogsmästare.


Rulla till toppen