Renskog finns för dig och dina funderingar om renar, renskötsel och allt det andra.

Frågor kring renar, skogsbruk eller kumulativa effekter? Hör av dig så tar vi gemensamt fram något som känns intressant

renskötsel och skogsbruk är renskogs specialitet.

Utbildning och kompetensutveckling

Renskog erbjuder föreläsningar, exkursioner, workshops och andra kreativa sätt att lära inom det mesta som kopplar till renskötsel. Skogsbruk är Renskogs specialitet.

Det här är renskog

Renskog drivs av mig, Anja Fjellgren Walkeapää, renskötare och jägmästare. Naturligt har jag har arbetat med frågor som rör renskötsel och skogsbruk under många år, men Renskog har en bred kompetens kring det mesta som rör renskötsel.
Målet med Renskogs arbete är att öka kunskapen och förståelsen om renar och renskötsel och därigenom förbättra förutsättningarna för renarna

Artiklar

Renskog på Instagram

Rulla till toppen