Renskog finns för dig och dina funderingar om renar, renskötsel och allt det andra.

Vill du lära dig med om renar, skogsbruk eller kumulativa effekter? Kontakta mig så tar vi gemensamt fram något som känns intressant.

renskötsel och skogsbruk är renskogs specialitet.

Utbildning och kompetensutveckling

Renskog erbjuder föreläsningar, exkursioner, workshops och andra kreativa sätt att lära inom det mesta som kopplar till renskötsel. Skogsbruk är Renskogs specialitet.

Det här är renskog

Renskog drivs av Anja som är renskötare och jägmästare. Naturligt har Anja har arbetat med frågor som rör renskötsel och skogsbruk under många år. Renskog har en bred kompetens kring det som rör renskötsel. Målet för Renskog är att öka kunskapen om samer och renskötsel och därigenom förbättra förutsättningarna för renar och renskötsel.

Artiklar

Renskog på Instagram

Rulla till toppen