Ord och handlingar matchar inte

Igår närvarande jag på ett seminarium om renskötsel och skogsbruk, som Skogsprogrammet i Norrbotten anordnade. Efter att vi både fått lyssna på Anna Skarin, professor i renskötsel vid SLU och Brita Stina Sjaggo, Luokta Mavas sameby så var det Sveaskogs tur. Min spontana sammanfattning av Sveaskogs föredrag är: när ska de vackra orden och fina dokumenten stämma överens med verkligheten? Det är så tydligt att ord och handlingar inte stämmer överens med varandra när man färdas och ser hur skogarna ser ut idag. 

Jag vet inte i vilken ände jag ska börja, för när det kommer till vad skogsbolag säger, jämfört med vad de gör i skogarna, så är det så mycket som inte rimmar.
Min mening är att skogsbolagen inte ens kan sköta sina skogar för skogsproduktion, som bara är ett värde som skogsbruket ska förvalta i skogen. Andra värden är renskötsel, naturvård, biologisk mångfald, kulturmiljöer och rekreation som jag ibland undrar om de ens vet finns (och ska ta hänsyn till, bevara och vårda).

Men i alla fall, åter till Sveaskog och att de dom säger inte stämmer överens med verkligheten. Chockerande nog fick jag vatten på min kvarn när jag satt och botaniserade på deras hemsida. Det blir så tydligt att Sveaskog vekar i sin egna lilla bubbla. Mest troligt en liten såpbubbla med ett hölje av pansar. Det verkar ju nämligen som att omvärlden inte finns, förens hela samhället bokstavligt talat skriker rakt ut och ifrågasätter vad Sveaskog håller på med. Som denna länk där det går att finna följande text

När Sveaskog vintern 2020 påbörjade arbetet med den nya inriktningen var en av utgångspunkterna att hotet mot världens biologiska mångfald är lika akut som klimathotet och att åtgärder för klimatet inte kan sättas före åtgärder för biologisk mångfald. En skogsmark med en försvagad biologisk mångfald är också mer känslig för klimatförändringar. 

Som om det inte varit känt under lång tid att det är på väg utför med nästan alla värden som är knuten till skogslandskapet när trakthyggesbruk bedrivs, och sedan klimatförändringarna på det. Sveaskog kanske tinade fram från någon sten? 

Eller den här länken där rubriken är ”Ett aktivt skogsbruk skapar värden för generationer”

Seriöst, någon på Sveaskog borde ju göra en liten reality check på deras hemsida. Det är bara folk som är rejält insnöade på massaved, timmer och skogskubik som tycker att denna rubrik är rimlig. Sedan när skapar trakthyggesbruket värden för generationer, när trakthyggesbruket inte ens tillämpats i 100 år och det går redan åt pipan för många värden i skogen? Det skapas endast värden i skogarna idag om de inte bedrivs med trakthyggesbruk

Sista länken jag vill dela är denna som handlar om ”Samverkan med renskötsel” där går det att läsa följande 
”Denna samexistens måste fungera med en ömsesidig respekt för varandras verksamhet, där bådas intressen ska tillgodoses på så sätt att båda näringarna kan vara bärkraftiga på kort och lång sikt.”

Jag får spasmer i arghetsrynkan när jag läser det här. Det här skulle jag säga är det tydligaste exemplet på att Sveaskog skriver fina ord som inte går att härleda i verkligheten. 9 av 10 gånger visar inte Sveaskog renskötseln eller renbetesmarkerna den respekt som krävs så att ”båda näringarna kan vara bärkraftiga på kort och lång sikt.” Detta trots att det både går att finna i Skogsvådslagen och i FSC standarden. 

Det är ganska mycket så här när man har att göra med skogsbruk, att skogsbruket är fullkomligt, skogsproduktion går först och allt som skogsbruket säger är den enda sanningen. Nästan som en liten sekt, där de mest fullkomliga går att återfinna i ”skavet” mellan renskötsel och skogsbruk. Jag har träffat ödmjuka, normala personer som har en bredare blick än endast skogsproduktion, men det är sällan jag möter dem i sammanhang som har att göra med renskötsel. Då skimrar meningen ”kubiken ska fram” i regnbågens alla färger, och allt udda är tillåtet. 
Så, när ska det faktiskt bli en skillnad i Sveaskogs verksamhet i skogen, som rimmar väl med de fina ord och dokumentet som går att finna på deras hemsida?

Rulla till toppen